Permohonan Pertukaran MRSM 2012

Kepada pelajar MRSM yang ingin melakukan pertukaran ke MRSM lain boleh isi borang pertukaran di MRSM masing-masing. Borang yang lengkap hendaklah diserahkan kepada Pengetua untuk urusan selanjutnya. Semua proses pertukaran adalah berdasarkan kepada kekosongan tempat di MRSM yang dipohon.

Pertukaran hanya boleh dilakukan pada semester pertama di maktab iaitu sehingga bulan Mei dan semester kedua iaitu sehingga 15hb September.

Labels: