Semakan Keputusan E-Gtukar Sesi Jun 2012

Semakan Keputusan E-Gtukar Sesi Jun 2012 boleh disemak mulai 19 Mei 2012 ini. Keputusan ini adalah khas kepada guru yang telah membuat Permohonan Pertukaran Guru Antara Bahagian / Negeri, Antara Daerah dan Dalam Daerah bagi pertukaran sesi Jun 2012 untuk Pegawai Perkhidmatan Pendidikan DGA 29, DGA 32 (KUP time based), DG 41, DG 44(KUP time based) dan DG 48 (KUP time based)

Keputusan Permohonan pertukaran Guru Sesi Jun 2012 dikeluarkan mulai 19 Mei 2012 dan maklumat penempatan ke sekolah boleh disemak mulai 26 Mei 2012.

Cara Buat Semakan E-GTukar Sesi Jun 2012

Untuk membuat semakan, sila layari Applikasi Semakan Pertukaran Guru Online http://apps.moe.gov.my/epgo/

PERHATIAN : Sila pastikan anda menggunakan Microsoft Internet Explorer !

Labels: ,